top of page

PINT-leden willen niet digitaal

Tot 10 december hadden de leden van PINT - de Nederlandse evenknie van Zythos - de gelegenheid om hun stem uit te brengen betreffende de toekomst van PINT. Men heeft een imagoprobleem en sommigen zijn van mening dat de biervereniging volledig digitaal moet gaan opereren. Aan de stemming deden 290 leden mee. Een mooi resultaat, zeker als je het afzet tegen de gemiddelde opkomst op een reguliere ledenvergadering, of de deelname aan de online meeting, waar we al sinds jaar en dag niet boven de 100 deelnemers uitkomen. De uitslag is als volgt :

Scenario Aantal stemmen Percentage

Concentratie op Lokale Activiteiten 236 81%

Het Digitale Platform 54 19%

Totaal 290 100%


Hoe nu verder? Als eerste gaat het huidige bestuur aan de slag met het omwerken van het gekozen scenario tot een vijfjarenplan. Dit plan zal op de volgende ALV worden gepresenteerd. Om een vijfjarenplan geen papieren tijger te laten zijn, zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk.

  1. In het plan worden jaarlijkse meetmomenten ingebouwd (voorafgaand aan Algemene Leden Vergadering), en worden de voortgang en stand van zaken gerapporteerd aan de ALV, die zich vervolgens kan uitspreken over continuering of stopzetting onderdeel vijfjarenplan.

  2. In het plan wordt een onderverdeling gemaakt in werkgebieden (redactie, regio, landelijk, communicatie, aktiviteiten etc) die elk worden gekoppeld aan een verantwoordelijk bestuurslid, die samen met enthousiaste leden zorgdraagt voor uitvoering/implementatie.

  3. Per werkgebied zal worden aangegeven hoeveel vrijwilligers er nodig zijn voor uitvoering plan/deelplannen. Als die benodigde vrijwilligers niet worden gevonden heeft dat consequenties voor de uitvoering van werkzaamheden binnen dat werkgebied. In het slechtste geval zal een deel van het vijfjarenplan daardoor niet kunnen worden uitgevoerd en zal het bestuur zich genoodzaakt zien zo’n onderdeel te schrappen als verenigingsactiviteit.

Het zal duidelijk zijn dat het voortbestaan van onze vereniging afhankelijk is van de inzet van enthousiaste leden en daarom doe ik hier opnieuw een oproep aan de leden om zich naast het uitbrengen van hun stem voor de koers van de vereniging ook daadwerkelijk de schouders onder de plannen/vereniging te zetten.


Wij gaan aan de slag met de toekomst van PINT maar alleen samen met jullie kunnen we die toekomst gestalte geven.


32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page