top of page

Nederlandse Biervereniging PINT moet kiezen

Na bijna twee jaar is het zo ver. Het is nu aan de leden om te bepalen welke koers PINT gaat varen. Na twee jaar van gesprekken met bestuursleden, regio’s, vrijwilligers, leden en een uitgebreid onderzoek van de bier- en verenigingswereld in Nederland liggen er twee scenario’s op basis waarvan de toekomst van PINT kan worden vormgegeven.

Scenario 1: Concentratie op lokale activiteiten: Het landelijk bestuur, stimuleert, faciliteert (voor zover de middelen (in persoon en geld) daartoe aanwezig zijn) en ondersteunt regionale initiatieven. Landelijke activiteiten (Magazine, EBCU, Week van het Nederlandse Bier en Gouden PINT) blijven onderdeel van de taken van het landelijk bestuur. Scenario 2 : Het Digitale Platform Een plan voor modernisering en professionalisering van onze vereniging. Er komt een landelijk digitaal platform voor leden en niet-leden. Het platform biedt ruimte aan aan brouwers voor hun content, voor onderlinge fora en ook de PM wordt hierin ondergebracht. Een professioneel verenigingsbureau is verantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de nieuwe communicatie-opzet voldoende inkomsten genereert om deze kosten te dragen. Als dat niet gerealiseerd wordt zal dat automatisch een contributieverhoging met zich meebrengen.

Breng je stem uit vóór 11 december Breng je stem uit vóór 11 december dan kan het huidige bestuur hierna werken aan het schrijven van een 5-jaren plan (met tussentijdse evaluaties en sturingsmomenten) op basis van jullie keuze, wat op de Algemene Leden Vergadering van 27 maart aan de leden zal worden gepresenteerd.

53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page